IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2020 - 3

Efficient relationship as a definitional element for the maintenance of the positive affective climate and the motivation of the students, in the context of the training process

Zagaievschi Corina
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Vol. 7C. 2020. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 98-101.
Disponibil online 4 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afectivitate, emoție și empatie în literatura pentru copii

Nicoară Aurica, Zagaievschi Corina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 21-23.
Disponibil online 23 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței sociale a preadolescenților prin studierea limbii engleze

Enache Beatrice, Zagaievschi Corina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 17-21.
Disponibil online 23 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Calitatea evaluării competențelor și a finalităților de studii ale studenților

Zagaievschi Corina
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. . 229-238.
Disponibil online 14 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sănătate mintală prin educaţie pentru dezvoltare emoţională

Zagaievschi Corina
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 109-118.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă
Zagaievschi Corina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor
Zagaievschi Corina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele emoţionale – cheia către puterea personală
Zagaievschi Corina
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural

Borozan Maia, Zagaievschi Corina
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 558-564.
Disponibil online 13 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9