IBN
    
    
  


    
Close
Chicuş Nicolae Efim
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2019 - 1

Tradiţie şi inovaţie în educaţie

Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 21-24.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dinamica populatiei Sloboziei Bolohanului (1835-1850)

Chicuş Nicolae
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 266-276.
Disponibil online 27 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

In Honorem Profesorului Ioan Caproşu
Chicuş Nicolae, Gonţa Gheorghe
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Serviciul sanitar al armatei române în perioada neutralităţii: probleme de pregătire teoretică şi practică
Chicuş Nicolae, Stoica Leontin
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Oastea cu puteri nevăzute

Chicuş Nicolae
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5