IBN
    
    
  


    
Close
Cuşcă Valentin Andrei
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2019 - 2

Tradiţie şi inovaţie în educaţie

Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 21-24.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant

Cuşcă Valentin
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 138-142.
Disponibil online 15 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele aspecte metodologice/didactice ce tin de practicile de nivelul I şi practicile de nivelul II

Cuşcă Valentin
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 232-236.
Disponibil online 26 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3