IBN
    

    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2022 - 2

Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere
Costea Mihai
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 412-421.
Disponibil online 24 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind reglementarea procesuală a expertizei judiciare în Republica Moldova și România
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive
Costea Mihai
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 100-102.
Disponibil online 11 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza grafoscopia judiciară: fundamente teoretice și metodologice
Costea Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 176-182.
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica actuală a expertizei scrisului de mână și a semnăturii: probleme și soluții
Costea Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Scurt istoric al semnăturilor autentice aplicate pe actele sub semnătura privată și autentică – diferite procedee de falsificare a semnăturii
Costea Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 12(312) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10