IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2015 - 1

Письменная литература и развитие национального самосознания гагаузов Юго-Восточной Европы в конце XIX – нач. XX вв.
Bulgar Stepan
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

История гагаузов Греции конца XIX – начала XX в.

Bulgar Stepan
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 53-54.
Disponibil online 4 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Представители колонистской элиты среди крупных бессарабских землевладельцев xix – начало xx века: Георгий Иванович Цанко-Кыльчик (1852-1924 гг.)

Bulgar Stepan
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.1. 2013. Chişinău. Tipografia „Bons Ofices”. 207-219.
Disponibil online 16 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3