IBN
    
    
  


    
Close
Speianu Viorica
Afiliat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2018 - 1

The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova

Vornicova Natalia, Speianu Viorica
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Premisele apariţiei crizelor financiare mondiale şi posibilele căi de prognozare
Speianu Viorica, Maximilian Silvestru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia factorilor ce conduc la percolarea pieţei financiare
Speianu Viorica, Maximilian Silvestru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema funcţionării echilibrate a economiei Republicii Moldova
Filip Iurie, Maximilian Silvestru, Speianu Viorica
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Tendinţe şi realizări în activitatea de tranzacţionare a bursei de valori a Moldovei
Speianu Viorica
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5