IBN
Close
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Lista publicaţiilor: Musca Elena (1), Descărcări - 1, Vizualizări - 447

Medicină, 2011 - 1

Studiul comparativ al tratamentului prin hemodializa în insuficienţa renală cronică terminală
Musca Elena
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1