IBN
Close
Bontaș Manuela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Bontaș Manuela
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Buhuși
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu ces în învățământul general
Bontaș Manuela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2