IBN
Close
Balan Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 5

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul corporativ în sprijinul managementului financiar modern din domeniul horeca
Caprian Iulia1 , Truşkina Natalia2 , Balan Tatiana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetare a Problemelor Industriale de Dezvoltare, Ucraina
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istalație pentru deshidratarea semințelor în strat fluidizat
Tîrşu Mihai1 , Popescu Victor2 , Balan Mihail3 , Kurdov Igor2 , Balan Tatiana2 , Rotari Viorel2
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Tofan Grigore1 , Balan Tatiana1 , Volconovici Onorin1 , Kurdov Igor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind instalația pentru uscarea semințelor în strat suspendat
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Beşleaga Igor1 , Nesterenco Constantin3 , Balan Tatiana4 , Dichii Alexandru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Educatia – factor determinant al situației consumatorului în era schimbărilor tehnologice
Balan Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6