IBN
Close

75Publicaţii

831Descărcări

32527Vizualizări

Derjanschi Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 24.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 21
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

Diversitatea faunistică a lepidopterelor din familia Nymphalidae (Lepidoptera: papilionoidea) din colecția entomologică „r. Stepanov”
Ţugulea Cristina1 , Derjanschi Valeriu12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Institutul de Zoologie
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploşniţele „tigri” în fauna heteropterelor din Republica Moldova
Derjanschi Valeriu12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Institutul de Zoologie
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The checklist of the heteroptera (Hemiptera: Heteroptera) from the Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Heteropterele (Hemiptera: Heteroptera) prădătoare din Rezervația „Prutul de Jos”, Republica Moldova
Derjanschi Valeriu
Institutul de Zoologie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insectele invazive în grădina botanică a muzeului național de etnografie și istorie naturală din Chișinău
Derjanschi Valeriu12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Institutul de Zoologie
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some rare Heteroptera species (Hemiptera) from the „Cobîleni” natural reserve, Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The flight peculiarities of heteroptera (Hemiptera) towards two types of light traps in the Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(37) / 2021 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Biochemical features of protein nutrition of honey bees
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu2 , Ciochină Valentina1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 25 July, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological peculiarities of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the conditions of the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Calestru Livia , Ţugulea (Hacina) Cristina , Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Agrofor International Journal
Nr. 3(5) / 2020 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova
Ţugulea Cristina , Derjanschi Valeriu , Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geometridele (Lepidoptera, Geometridae) din colecția entomologică „R. Stepanov”
Ţugulea Cristina , Derjanschi Valeriu
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New and less known true bug species (Hemiptera: Heteroptera) in the fauna of the Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu , Chiriac Ion
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey
Vrabie Valeria1 , Ciochină Valentina1 , Derjanschi Valeriu2 , Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Geometer Moths (Lepidoptera, Geometridae) from the „R. Stepanov” entomological collection
Ţugulea (Hacina) Cristina1 , Ţugulea Andrian1 , Mocreac (Stahi) Nadejda1 , Derjanschi Valeriu12
1 Institute of Zoology,
2 National Museum of Ethnography and Natural History
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

New data on the diversity of butterflies (insecta, lepidoptera) from the “Flămînda” natural forest reserve, Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Ţugulea (Hacina) Cristina1 , Ţugulea Andrian2
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Ecology and Geography
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploșnița marmorată Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae) – specie alogenă invazivă nouă în fauna Republicii Moldova.
Derjanschi Valeriu12 , Chimişliu Cornelia3
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Institutul de Zoologie,
3 Muzeul Olteniei, Craiova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of amino acids for the development of bee colonies
Vrabie Valeria , Derjanschi Valeriu , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of whey for honey bee feeding and obtaining of proteincarbohydrate bee feed
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu1 , Ciochină Valentina1 , Vrabie Elvira2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Applied Physics
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of whey for honey bee feeding and obtaining of proteincarbohydrate bee feed
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu1 , Ciochină Valentina1 , Vrabie Elvira2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Applied Physics
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina , Derjanschi Valeriu , Rotaru Stela
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 76