IBN
Close
Fedorovici Vitalii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Зависимость молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы от их воспроизводительной способности
Федорович Виталий , Кузив М. , Кузив Н. , Федорович Виталий
Институт биологии животных НААН, Львов
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование молочной продуктивности коров в зависимости от условной доли влияния голштинов
Федорович Елизавета1 , Федорович Виталий1 , Мазур Наталия1 , Боднар Петр2 , Филь Сергей2
1 Институт биологии животных НААН, Львов,
2 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Молочная продуктивность и морфо-функциональные свойства молочной железы коров молочных пород в условиях западной Украины
Федорович Елизавета1 , Федорович Виталий2 , Бабик Н.3
1 Институт биологии животных НААН, Львов,
2 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого,
3 Институт разведения и генетики животных им.М.В. Зубца НААН
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3