IBN
Close
Kiricenko Dmitrii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

  Note about one case of cranial trepanation from catacomb burial of Mingachevir (Azerbaijan Republic)
Kirichenko Dmitriy
Institute of Archaeology and Ethnography Azerbaijan National Academy of Sciences
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 5 / 2023 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Palaeoanthropological note about Buzeyir necropolis (Southeastern Azerbaijan)
Kirichenko Dmitriy
Institute of Archaeology and Ethnography Azerbaijan National Academy of Sciences
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 5 / 2023 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Modificarea formei capului/craniului în Caucazul de Sud și Orientul Apropiat în perioada târzie a epocii bronzului – perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice și antropologice
Kiricenko Dmitrii1 , Simalcsik Angela234
1 Institutul de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe, Bacu,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  A new burial of the Late Phase of Kura-Araxes cultural tradition/early kurgan tradition from Azerbaijan
Kirichenko Dmitriy
Institute of Archaeology and Ethnography Azerbaijan National Academy of Sciences
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Excavations at Aziztepe (Azerbaijan). Archaeological and anthropological essay
Kirichenko Dmitriy12 , Najafov Shamil1
1 Institute of Archaeology and Ethnography Azerbaijan National Academy of Sciences,
2 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-838-8.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Обычай искусственной деформации головы (черепа) на территории Азербайджана, Кавказа и Ближнего Востока (неолит-халколит)
Кириченко Дмитрий
Институт археологии и этнографии Академии наук Азербайджана
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  The rapier-sword of The Middle Bronze Age from Zayamchay (Azerbaijan)
Kirichenko Dmitriy
Institute of Archaeology and Ethnography Azerbaijan National Academy of Sciences
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7