IBN
Close
Ciocanu-Cotorobai Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

Biblioteca publică – centru de dezvoltare a inteligenței și diseminare a valorilor
Ciocanu-Cotorobai Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Ciocanu-Cotorobai Maria
Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Exprimarea valorii existențiale a omului prin felul lui de a fi în procesul de comunicare
Ciocanu-Cotorobai Maria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Omul în contextul de valorizare politică și economică a realității sociale
Ciocanu-Cotorobai Maria
Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prietenia interpersonală – un liant de valoare al vieții sociale
Ciocanu-Cotorobai Maria
Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Omul în cercetările sociale ale lui Andrei Timuş
Ciocanu-Cotorobai Maria
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Migraţia – proces social contradictoriu
Ciocanu-Cotorobai Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Republica Moldova: provocările migraţiei
Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2009. ISBN 978-9975-67-744-8.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Interesele pentru lectură: suport al dezvoltării permanente a personalităţii
Ciocanu-Cotorobai Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Symposia ProfessorumBiblioteconomie. Informare. Documentare
2007. Chişinău. ISBN 978-9975-920-04-9 .
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Valorile politice ale tineretului contemporan
Ciocanu-Cotorobai Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Politica și comunicarea în tranziţie
2006. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-934-95-4.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9