IBN
Close
Lisovskaia Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2019 - 1

Генетическая коллекция мейотических мутантов томата
Лисовская Татьяна
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Генетический контроль поддержания хиазм в мейозе у томата
Лисовская Татьяна
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Кроссинговер у мейотических мутантов томата
Лисовская Татьяна , Кузьмишина И. , Коцун Л.
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3