IBN
Close
Hits: 59 Unique visitors: 55
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Ciocanu Gheorghe Petru - 6. Descărcări - 9. Vizualizări - 1364.
Articole în reviste din RM - 6.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2014 - 1

Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică
Ciocanu Gheorghe, Damian Florin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Autonomia universitară: declaraţie, deziderat sau realitate
Ciocanu Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Academician Iurie Reabuhin – 70th anniversary
Goian Ion, Ciocanu Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(61) / 2009 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Misiunea şi valorile universităţii de stat din Moldova
Ciocanu Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul susţinut de comunitatea universitară
Ciocanu Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Distinsă doamnă prorector Elena Muraru
Rusnac Gheorghe, Ciocanu Gheorghe, Gaugaş Petru, Chetruş Petru, Perederco Vladimir, Postolachi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6