IBN
Close
Maungchang Rasimate
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1

2020 - 1

  Continuous homomorphisms, the left-gyroaddition action and topological quotient gyrogroups
Atiponrat Watchareepan1 , Maungchang Rasimate2
1 Chiang Mai University, Chiang Mai,
2 School of Science, Walailak University
Quasigroups and Related Systems
Vol. 28, Nr. 1(43) / 2020 / ISSN 1561-2848
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1