IBN
Close
Dabija Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2010 - 4

Dynamics of amino acid composition of pollen
Dabija Tatiana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(53) / 2010 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea de creştere a iepurilor
Dabija Tatiana1 , Macari Angela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul conţinutului micro-, macroelementelor şi prezenţa metalelor grele în componenţa polenului
Eremia Nicolae , Eremia Nina , Dabija Tatiana , Dodon I. , Sarî Nella
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of amino acids in leaves of nectar-pollenous plants, bee products and bees body
Eremia Nicolae , Dabija Tatiana , Dodon I. , Eremia Igor
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(53) / 2010 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4