IBN
Close
Moțoc Serghei
Cuvinte-cheie (8): scientific concept (1), topics and theoretical knowledge (1), Болонский процесс (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Considerații referitoare la componentul cognitiv al programelor curriculare de educație fizică (ediția 2010 și 2019) pentru ciclul liceal
Moțoc Serghei1, Filipov Valeriu2, Sava Panfil3
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые подходы к технологии построения занятий по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений Республики Молдова в контексте Болонского процесса
Лeвицки Дария1, Moțoc Serghei2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Академия экономического образования Молдавии
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2