IBN
Close
Molcosean Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Abecedarul ca mijloc de propagandă al politicii agrariene din RASSM (1926-1929)
Molcosean Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea secției pământești din RASSM (1924 – 1925)
Molcosean Alexandru12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(150) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demararea procesului de colectivizare în stânga nistrului, reflectat în manualele de istorie contemporană a românilor din Republica Moldova (editate în anii 1997-2013)
Molcosean Alexandru
Şcoala Doctorală Istorie, Arheologie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examenul de maturitate în anul 2020 – „nodul Gordian” al zilelor noastre
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monede contemporane – mijloace de popularizare a educației mondiale
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-854-8.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de predare a istoriei la gimnaziuîn condiţiile instruirii la distanţă
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea internă a Țărilor Române – o abordare transdisciplinară la ora de istorie
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural imaterial al Republicii Moldova reflectat în emisiunile poștale (1996-2019)
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea Oficiului Stării Civile din mun. Bălţi ca obiect de patrimoniu local
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Referinţe numismatice în produsele curriculare (limba şi literatura română, istorie, matematică, folclor) editate în perioada anilor 2000-2018
Molcosean Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-87-536-3 .
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Abordarea Centenarului Unirii din perspectivă pedagogică
Molcosean Alexandru
Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-61-3.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12