IBN
Close
Chiriţa Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Albilița verzei și entomofagii parazitoizi din fam. Ichneumonidae și braconidae care contribuie la limitare
Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5.
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din cariera ştiinţifică a fraţilor Plugaru din Republica Moldova
Timuş Asea , Croitoru Nichita , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte despre entităţile parazite care produc rugina părului în Republica Moldova
Bădărău Sergiu , Timuş Asea , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Contribuţii la cercetarea coccinelidelor din biotopurile antropizate
Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4