IBN
Close
Hortolomeu Andreea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Retention of Phthalates in Wine Using Nanomaterials as Chemically Modified Clays with H20, H30, H40 Boltron Dendrimers
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Georgescu Ana-Maria1 , Rosu Ana-Maria1 , Scutaru Iury2 , Nedeff Florin-Marian3 , Sturza Rodica2 , Nistor Ileana-Denisa3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Nanomaterials
Vol. 13, / 2023 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Retention of wine pollutants on chemically modified clays with dendrimers
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Didi Mohamed Amine2 , Sturza Rodica3 , Scutaru Iury3 , Nistor Ileana-Denisa1
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen,
3 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Depuration of terbium contaminated water using a liquid membrane supported
Elhabiri Sid Ahmed1 , Mirila Diana-Carmen2 , Hortolomeu Andreea2 , Nistor Ileana-Denisa2 , Didi Mohamed Amine1
1 University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea stabilității proteice și a gradului de oxidabilitate a seriei de vinuri albe din zona Moldovei folosind metoda spectrofotometrică.
Hortolomeu Andreea1 , Arseni Alexandra2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liquid-solid extraction of LA(III) in nitrate medium by XAD-1180 resin
Elhabiri Sid Ahmed1 , Mirila Diana-Carmen2 , Hortolomeu Andreea2 , Nistor Ileana-Denisa2 , Didi Mohamed Amine1
1 University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of modified aluminosilicate lamelae on protein and polyphenolic compounds in white wine
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Elhabiri Sid Ahmed2 , Didi Mohamed Amine2 , Scutaru Iury3 , Sturza Rodica3 , Nistor Ileana-Denisa1 , Azzouz Abdelkrim4
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen,
3 Technical University of Moldova,
4 University of Quebec at Montreal
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Oenology mycotoxins removal using cationic clays
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Platon Nicoleta1 , Nistor Ileana-Denisa1 , Azzouz Abdelkrim2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 University of Quebec at Montreal
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7