IBN
Close
Nicolenco Nicoleta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 1

Sindromul inimii de atlet
Nicolenco Nicoleta
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

The impact of caffeine in pregnancy
Nicolenco Nicoleta
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici
Rusnac Roman , Nicolenco Nicoleta , Zarovnaia Alina , Rusu Virginia , Bîrcă Maria , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antifungal properties of new copper (II) complexes with n-cyclohexyl-2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazine-1-carbothioamide
Nicolenco Nicoleta1 , Rusnac Roman1 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Tsapkov Victor I.1 , Gulya Aurelian1
1 Moldova State University,
2 National Agency for Public Health
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Sinteza si cercetarea proprietaților anticancer a combinațiilor coordinative în baza cuprului si nichelului cu n-ciclohexil-2-[((piridin-2-il) si (2-hidroxifenil)) metiliden] hidrazin-1-carbotioamidei
Nicolenco Nicoleta
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii și exacte
SNE. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-990-2..
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5