IBN
Close
Braicov Luminiţa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Cauzele şi consecinţele conflictelor în mediul educațional
Rusu Elena1 , Braicov Luminiţa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul lecției și rolul profesorului manager în procesul de învățare eficientă
Braicov Luminiţa1 , Rusu Elena2
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Implementarea Tehnologiilor Informaţionale și de Comunicație în clasele cu profil muzical-coral
Braicov Luminiţa
Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3