IBN
Close
Mahi Fatiha
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1

2019 - 1

On invariant submanifolds of S-manifolds
Mahi Fatiha1 , Belkhelfa Mohamed2
1 Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB),
2 Mustapha Stambouli University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(89) / 2019 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1