IBN
Close
Boț Vadim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice
Boț Vadim
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Formularea politicilor publice în procesul de guvernare
Boț Vadim
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor publice in gestionarea crizelor
Boț Vadim
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Pregătirea cadrelor didactice – parte componentă a politicilor publice
Boț Vadim
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administrativ-teritorială în contextul elaborării politicilor publice
Boț Vadim
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Limbajul ideologic ca instrument de protejare a patrimoniului cultural imaterial în Republica Moldova
Boț Vadim
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova
Boț Vadim
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și impactul ei asupra dezvoltării administrației publice
Boț Vadim
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8