IBN
Close
Oclanschi Ghenadie
Cuvinte-cheie (8): grafic de temperaturi (1), conductă retur (1), SACET (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur
Oclanschi Ghenadie1, Postoronca Sveatoslav2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Termocom SA
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2