IBN
Close
Mîndrescu Iulia
Cuvinte-cheie (32): interculturality (3), competence (3), management (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Educaţia interculturală şi formarea competenţei interculturale
Mîndrescu Iulia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea managementului școlii de arte „A. Stârcea”, municipiul Chișinău din perspectiva pedagogiei competențelor
Mîndrescu Iulia12
1 Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea managementului școlii de arte A. Stârcea”, mun. Chișinău, din perspectiva pedagogiei competențelor
Mîndrescu Iulia12
1 Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice privind conceperea și formarea competenței interculturale în școala de arte „A. Stârcea”
Mîndrescu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Managementul școlii de arte „A. Stârcea” din mun. Chișinău: semnificații și aprecieri
Mîndrescu Iulia
Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Semnificaţiile managementului educaţional în școala de arte
Mîndrescu Iulia
Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6