IBN
Close
Novac Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Processes and technologies applicable to the exploitation of non-wood forest products in the Republic of Moldova
Novac Gheorghe
Forest Research and Management Institute, Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Produsele forestiere nelemnoase vasculare cu potențial toxic din Republica Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și preferințele culegătorilor de produse nelemnoase ale pădurii sub aspectul siguranței alimentului
Novac Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Produsele forestiere nelemnoase cu valoare furajeră din Republica Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova
Mârza Mihail1 , Ciubuc Natalia1 , Buracinschi Natalia1 , Novac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza comparativă a florei Butești-Cobani (R. Moldova) și Stânca-Ștefănești (România)
Mârza Mihail1 , Novac Gheorghe2 , Mamai Iulian1 , Buracinschi Natalia1 , Bulicanu Dorina1 , Mîrza Eliza3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea speciilor de plante ornamentale din fondul forestier al Republicii Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte privind diversitatea produselor forestiere nelemnoase din Republica Moldova
Novac Gheorghe
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţii la cunoaşterea fenologiei speciei  Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
Novac Gheorghe , Mârza Mihail , Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Potentilla alba L. - specie spontană cu va­loare medicinală din flora Republicii Mol­dova
Mârza Mihail1 , Mîrza Eliza2 , Novac Gheorghe1 , Chetruş Mihaela3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 A.O. Fertilitatea Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12