IBN
Close
Tomacinschii Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

ABCL-264 Insights Into the Treatment of Nodal Non-Hodgkin Lymphomas in a Low- to Middle-Income Country: A Unicentric Experience
Tomacinschii Victor12 , Buruiana Sanda1 , Robu Maria1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 1 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinico-morphological aspects of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas
Antosel Artur , Buruiana Sanda , Tomacinschii Victor , Popescu Maria , Sporîş Natalia , Robu Maria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Hemostasis of patients with non-Hodgkin lymphoma and anticardiolipinic antibodies
Buruiana Sanda , Mazur Minodora , Robu Maria , Tomacinschii Victor , Mazur-Nicorici Lucia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of targeted treatment in non-Hodgkin's lymphoma with primary lymph node involvement
Tomacinschii Victor , Finciuc Veronica , Grecu Ana , Dudnic Cristina , Urescu Dumitrița , Suşchevici Marina , Robu Maria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of targeted treatment in non-Hodgkin’s lymphoma with primary lymph node involvement
Tomacinschii Victor12 , Robu Maria1 , Buruiana Sanda1 , Finciuc Veronica12 , Grecu Ana12 , Dudnic Cristina12 , Urescu Dumitrița12 , Suşchevici Marina12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indolent non-Hodgkin Lymphomas in the elderly
Buruiana Sanda , Robu Maria , Mazur-Nicorici Lucia , Tomacinschii Victor , Mazur Minodora
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 3(56) / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Aspectele clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectare primară a ganglionilor limfatici periferici la persoanele în etate
Robu Maria1 , Tomacinschii Victor1 , Corcimaru Ion1 , Musteaţă Larisa1 , Buruiana Sanda1 , Popescu Maria1 , Catan Cristina2 , Chiu Maria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the quality of life in patients with Non-Hodgkin’s lymphoma is a burden or an advantage?
Buruiana Sanda , Robu Maria , Mazur-Nicorici Lucia , Tomacinschii Victor , Mazur Minodora
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 3(55) / 2020 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tratamentului modern la pacienții cu hemofilie.
Robu Maria1 , Dudnic Cristina12 , Musteaţă Vasile12 , Musteaţă Larisa1 , Sporîş Natalia12 , Tomacinschii Victor12 , Feghiu Veronica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leucemie acută promielocitară secundară, dezvoltată dupa tratamentul limfomului non- Hodgkin. Caz clinic și review al literaturii.
Tomacinschii Victor12 , Robu Maria1 , Musteaţă Vasile21 , Mocanu Irina2 , Buruiana Sanda1 , Sporîş Natalia12 , Feghiu Veronica21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limfomul Non-Hodgkin la copii și adolescenți în Republica Moldova – analiza pe o perioadă de 20 de ani. (1999 - 2019).
Golban Rodica1 , Tomacinschii Victor12
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin
Buruiana Sanda , Robu Maria , Mazur Minodora , Tomacinschii Victor , Mazur-Nicorici Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele tratamentului limfoamelor Non-Hodgkin agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali
Feghiu Veronica , Robu Maria , Tomacinschii Victor , Buruiana Sanda , Popescu Maria , Dudnic Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secondary acute promielocytic leukemia developed after treatment of non-hodgkin's lymphoma, case study and review of literature
Tomacinschii Victor1 , Robu Maria1 , Musteaţă Vasile1 , Mocanu Irina2 , Sporîş Natalia1 , Feghiu Veronica1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the diagnosis of congenital neutropenias in the era of molecular technologies
Tomacinschii Victor , Tomacinschi Cristina , Robu Marina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The uselfulness of the khorana risk score depending on the type of non-hodgkin's lymphomas
Buruiana Sanda , Robu Maria , Tomacinschii Victor , Mazur Minodora
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul leucemiei acute la vârstnici: Putem oare face mai mult? Studiu retrospectiv și review-ul literaturii.
Tomacinschii Victor12 , Robu Maria1 , Buruiana Sanda1 , Sghibneva-Bobeico Nina2 , Dudnic Cristina12 , Feghiu Veronica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul mielomului multiplu în Republica Moldova.
Robu Maria1 , Fosa Olga12 , Buruiana Sanda1 , Popescu Maria1 , Tomacinschii Victor12 , Golub Aliona2 , Feghiu Veronica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Clinical Aspects of Idiopathic Myelofibrosis in Young Patients in the Republic of Moldova
Sghibneva-Bobeico Nina1 , Tomacinschii Victor12
1 Institute of Oncology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. S1(19) / 2019 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.
Tomacinschii Victor1 , Robu Maria1 , Corcimaru Ion1 , Musteaţă Vasile12 , Musteaţă Larisa1 , Buruiana Sanda12 , Sporîş Natalia21 , Popescu Maria12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22