IBN
Close
Karaghioz Ruslan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Забезпечення оборонної внутрішньої політики в умовах військової агресії
Наумкна Світлана1 , Карагіоз Руслан2
1 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
2 Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС)
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 1 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Консенсус как принцип демократичности современных государств
Наумкина Светлана1 , Карагиоз Руслан2
1 Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,
2 Одесский государственный университет внутренних дел
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2