IBN
Close
Reșetnic Elena
Cuvinte-cheie (61): legume (2), Vin (2), carne (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 3

Aportul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală la organizarea timpului liber în perioada postbelică
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală la organizarea timpului liber în perioada postbelică
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația – mod de exprimare a individualității într-o societate uniformizată: Moldova sovietică
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Moduri de organizare și petrecere a timpului liber, caracteristice spațiului urban, în perioada postbelică
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satul moldovenesc între calendarul popular și planificarea centralizată în a doua jumătate a secolului XX
Reșetnic Elena12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Concepții ale muncii la mijlocul secolului XX: între gândire populară și programe politice
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi forme de loisir în societatea rurală postbelică din RSSM (1945-1985): Aspecte generale
Reșetnic Elena12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul procesului de urbanizare asupra culturii tradiționale din Basarabia în prima jumătate a sec. XX
Reșetnic Elena12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alimentația în satul lozova, în a doua jumătate a secolului X
Reșetnic Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM
Reșetnic Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legături cauzale și contextuale privind viața cotidiană din RSSM între anii 1965-1985
Reșetnic Elena12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Alimentația în satul Lozova, în a doua jumătate a secolului XX. Introducere
Reșetnic Elena12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12