IBN
Close
Zingan Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Evaluarea competenței de lectură profesională: o abordare formativă și integratoare
Zingan Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Theoretical issues in teaching reading research and their implications on the development of professional reading competence
Zingan Olga
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards Professionally-Oriented Reading Proficiency: ESP Curriculum Design
Zingan Olga
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Implications for teaching specialized text reading
Zingan Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspects on methodology of teaching grammar
Zingan Olga , Bivol Lidia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 1, Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Challenges engineers-to-be encounter in reading specialized texts
Zingan Olga1 , Barbăneagră Alexandra2
1 Technical University of Moldova,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul schemei în lectura textului de specialitate
Zingan Olga1 , Barbăneagră Alexandra2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Lectura textului științific și de specialitate: abordări teoretice și tehnici de lucru
Bivol Lidia , Zingan Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8