IBN
Close

46Publicaţii

279Descărcări

14569Vizualizări

Timuş Asea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 34.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Aspecte din cariera ştiinţifică a fraţilor Plugaru din Republica Moldova
Timuş Asea , Croitoru Nichita , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționar internațional din domeniul anatomiei veterinare
Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia alogenă invazivă Cydalima Perspectalis şi măsurile de reglare a densității populaționale în Republica Moldova
Timuş Asea
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte despre entităţile parazite care produc rugina părului în Republica Moldova
Bădărău Sergiu , Timuş Asea , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volucella Zonaria Poda 1761 species and phenomena which present them: mimicry, commensalism, detritophagous, predators, migration
Timuş Asea1 , Mocreac (Stahi) Nadejda2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Forest Research and Management Institute, Chisinau
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Entomofauna speciei Rosa canina l. din zona de centru a Republicii Moldova
Timuş Asea1 , Baban Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentatomoideele sau ploșnițele în volume academice europene
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Abundenţa stafilinidelor (Coleoptera, Staphylinidae) coprobionte din dejecţiile animaliere
Mihailov Irina , Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atenție, „Cartea roșie a Republicii Moldova”!
Timuş Asea1 , Baban Elena1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conops quadrifasciatus Geer 1776 – species registered in 2016 in the Republic of Moldova
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursie enologică la trei crame „boiereşti” din Moldova de peste Prut
Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(65-66) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Large bee-fly- bombylius major l. 1758 (Diptera, Bombyliidae) in the Republic of Moldova
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimicry, commensalism, detritophagous, predators, migration and all these in Volucella zonaria (poda 1761) species
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primul catalog entomologic – Colectia Zubowsky
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un roman istoric plin de invăţăminte
Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 15 February, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Noi secvenţe despre entomologia basarabeană
Croitoru Nichita1 , Timuş Asea1 , Mihailov Irina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvenţe din istoria cercetării filoxerei viţei-de-vie în Basarabia
Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Entomofauna invazivă pe rol de vectori ai unor agenţi patogeni ale plantelor-agrciole
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insectele de carantină şi entomofauna invazivă: aspecte comune şi diferenţa statutelor
Timuş Asea
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) and its parasitoid platygaster robiniae (Hymenoptera: Platygastridae) on robinia pseudoacacia – new invasive species in the Republic of Moldova
Mocreac (Stahi) Nadejda1 , Timuş Asea2
1 Forest Research and Management Institute, Chisinau,
2 Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46