IBN
Close
Miron Liviu Dan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Water quality of some fish ponds from the Republic of Moldova and Romania
Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bileţchi Lucia1 , Ciorba Petru1 , Miron Liviu Dan2
1 Institute of Zoology, MSU,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 23, / 2024 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Ghid metodologic pentru piscicultori
Chişinău, 2022 / ISBN 978-5-88554-098-8
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrochemical state of some fish ponds from the Republic of Moldova and Romania
Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bileţchi Lucia1 , Ciorba Petru1 , Miron Liviu Dan2
1 Institute of Zoology,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanță cinegetică, profilaxia și tratamentul”. Autor: Rusu Ștefan
Miron Liviu Dan
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice”. Autor: Erhan Dumitru
Miron Liviu Dan
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile de colaborare dintre Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Universitatea de Stat din Tiraspol
Miron Liviu Dan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul integrat al acvaculturii în România
Miron Manuela1 , Miron Ionel1 , Miron Liviu Dan2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Avantaje versus dezavantaje ale parazitismului
Miron Liviu Dan
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maintaining of good water quality – a prerequisite for healthy farmed fish
Zubcov Elena1 , Andreev Nadejda1 , Ungureanu Laurenţia1 , Miron Liviu Dan2 , Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bulat Dumitru1 , Bileţchi Lucia1 , Vulpe Vasile2
1 Institute of Zoology,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalent,a protozoarului Cryptosporidium parvum la om și animale în județul Iași, România cu stabilirea riscului zoonotic
Miron Liviu Dan , Matiuț Simona , Ivănescu Larisa Maria
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova
Miron Liviu Dan1 , Erhan Dumitru2 , Cozari Tudor2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Relații în sistemul parazit-gazdă la amfibienii ecaudați: preliminarii și perspective de cercetare
Miron Liviu Dan1 , Erhan Dumitru2 , Cozari Tudor23
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

PCR identification of five species from the Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culicidae) in North-Eastern Romania
Ivănescu Larisa Maria1 , Acatrinei Dumitru Mihai1 , Pavel Ionuţ1 , Şuleşco Tatiana2 , Miron Liviu Dan1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institute of Zoology ASM
Acta Parasitologica
Vol. 60, / 2015 / ISSN 1230-2821 / ISSNe 1896-1851
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The biomanipulation of an anthropic lacustrin ecosystem case study : Bicaz Reservoir 
Miron Ionel , Miron Manuela , Miron Liviu Dan
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14