IBN
Close
Maliutina Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole cat. A - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Identities and generalized derivatives of quasigroups
Horosh Grigorii1 , Malyutina Nadezhda1 , Scherbakova Alexandra2 , Shcherbacov Victor3
1 State University of Moldova,
2 Skolkovo Institute of Science and Technology,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(89) / 2022 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 6 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

An analogue of the El Gamal scheme based on the Markovski algorithm
Malyutina Nadezhda
Doctoral School of Physical, Mathematical, Information and Engineering Sciences, Moldova State University
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groupoids of order three with Bol-Moufang identities up to isomorphism
Chernov Vladimir1 , Malyutina Nadezhda2 , Shcherbacov Victor3
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 State University of Moldova,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Units in generalized derivatives of quasigroups
Horosh Grigorii1 , Malyutina Nadezhda2 , Scherbakova Alexandra3 , Shcherbacov Victor1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Skolkovo Institute of Science and Technology
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об аналоге схемы Эль-Гамаля на основе квазигрупп
Малютина Надежда
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cryptanalysis of some stream ciphers based on n-ary groupoids
Malyutina Nadezhda
State University „Dimitrie Cantemir”
Quasigroups and Related Systems
Nr. 2(28) / 2020 / ISSN 1561-2848
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptanalysis of some stream ciphers based on n-ary groupoids
Malyutina Nadezhda
State University „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Construction of linear binary codes using orthogonal systems of Latin squares
Malyutina Nadezhda1 , Shcherbacov Alexei2 , Shcherbacov Victor3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 Liceul Teoretic „C.Sibirschii” din Chişinău,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptanalysis of some stream ciphers
Malyutina Nadezhda
State University „Dimitrie Cantemir”
Quasigroups and Related Systems
Nr. 2(27) / 2019 / ISSN 1561-2848
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptanalysis of some stream ciphers
Malyutina Nadezhda
State University „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Some generalisations of Markovsky algorithm on i-invertibile Groupoids
Malyutina Nadezhda1 , Scherbakova Alexandra2 , Shcherbacov Victor3
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Gubkin Russian State Oil and Gas University,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of quasigroups in cryptosystems. A generalisation of Markovsky algorithm
Maliutina Nadejda
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 11 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12