IBN
Close
Focşa Marcela
Cuvinte-cheie (12): financial assets (4), financial instruments (3), accounting (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Approaces regarding the methodology of financial assets accounting
Focşa Marcela
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de contabilizare a elementelor de active financiare
Focşa Marcela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte privind contabilitatea şi raportarea activelor financiare
Ţurcanu Viorel, Focşa Marcela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte metodologice ale contabilităţii activelor financiare
Focşa Marcela
Academia de Studii Economice din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a V-a . 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3145-8-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4