IBN
Close
Costin Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

UV-VIS spectrophotometry for the malondialdehyde estimation as a quality marker in the pork traceability
Stici Valentina , Costin Tatiana
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Ecoinovația – soluția creșterii competitivității
Costin Tatiana , Barbăneagră Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna graul de toamnă și impactul ei parazitar in condițiile de mediu din Republica Molova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Bivol Alexei1 , Toderaş Ion1 , Rusu Ştefan1 , Ştirschii Cristina2 , Costin Tatiana2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3