IBN
Close

41Publicaţii

183Descărcări

16743Vizualizări

Bratco Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii Ambrozia (Ambrozia artemisiifolia) în plantaţiile viticole din Republica Moldova
Cebanu Vitalie1 , Degteari Vladimir1 , Bratco Dumitru2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Producerea materialului săditor viticol în spațiul pruto-nistrean
Rusu Dumitru1 , Bratco Dumitru2
1 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Bratco Dumitru1 , Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul in viticultura din spatial est-carpatic in perioada antică şi medievală
Bratco Dumitru1 , Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Haheu Vasile1 , Bratco Dumitru2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea materialului săditor pomicol în spaţiul pruto-nistrean
Rusu Dumitru , Bratco Dumitru
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schiţă de portret jubiliar. Vasile Haheu la 60 de ani
Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Власов Вячеслав Всеволодович
Даду Константин , Доника Илие , Таран Николай , Доня Виктор , Магер Михаил , Рапча М. , Гэинэ Борис , Казак Фёдор , Братко Дмитрий , Бондарчук В.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Cebotari Valeriu1 , Vacarciuc Liviu2 , Perstniov Nicolae2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini de spirit ecologic şi cuget oenologic
Bratco Dumitru1 , Vlad Pavel2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Amplasarea plantaţiilor viticole în funcţie de influenţa factorilor ecologici
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Gribcova Ana , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova
Sula Irina1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Bratco Dumitru1 , Cebotari Valentina1 , Nicolaescu Ana2 , Godoroja Mariana2 , Procopenco Valeria2 , Mogîldea Olga2 , Mihov Dumitru2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)
Bratco Dumitru1 , Haheu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din viticultura Moldovei medievale. (Considerente istorice şi arheologice)
Bratco Dumitru1 , Haheu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se nasc şi la Coşerniţa oameni
Scutelniciuc Ion1 , Bratco Dumitru2
1 Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice al Republicii Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini în credinţele geto-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului
Haheu Vasile1 , Bratco Dumitru2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinul în religiile geto-dacilor şi creştine. tradiţii şi similitudini
Bratco Dumitru1 , Haheu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологическая паспортизация виноградарства - основа повышения стабильности отрасли
Кисиль М.1 , Кисиль С.1 , Братко Дмитрий2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв, Молдова,
2 Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова
Виноградарство и виноделие
Nr. 52 / 2015 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Despre moarte şi „moartea simbolică” la tracii septentrionali (consideraţii preliminare)
Haheu Vasile1 , Surdu Victoria1 , Bratco Dumitru2
1 Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea celor vii şi lumea „de dincolo” la tracii septentrionali (despre moarte, credinţe, credinţe religioase şi zeităţi)
Haheu Vasile123 , Bratco Dumitru34 , Surdu Victoria3 , Nastas Jeni5
1 Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Institutul Patrimoniului Cultural,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
5 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41