IBN
Close
Ferafontov Ana
Cuvinte-cheie (80): pamflet (6), pamphlet (6), ironie (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

Registre ale comicului în discursul pamfletar
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături de bază ale discursului pamfletar
Ferafontov Ana
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Personalitatea pamfletarului: între temperament pasional şi talent literar
Ferafontov Ana
Şcoala Doctorală Studii Lingvistice şi Literare, USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapul: o nouă formă de pamflet
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Funcții ale paratextului în pamfletul publicistic
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Evoluţia genului pamfletar în spaţiul românesc
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția genului pamfletar în spațiul românesc
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice privind definiția pamfletului
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Mijloace de construcție a discursului pamfletar
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de sporire a expresivității în limbajul pamfletar
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Câmpul lexical al emoțiilor în proza scurta contemporana (Aurelian Silvestru „Farâme de suflet”)
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SE. 2017. . ISBN 978-9975-71-834-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul lexical al emoțiilor în proza scurtă contemporană (Aurelian Silvestru Fărâme de suflet)
Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
SU. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13