IBN
Close
Akmolla Guner
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Surghiunul poporului meu
Akmolla Guner
Uniunea Scriitorilor din România
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi!
Akmolla Guner1 , Ilaşcu Iurie2
1 Uniunea Scriitorilor din România,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2