IBN
Close
Bucur Iana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Accesul preșcolarilor cu CES în instituțiile preșcolare
Bucur Iana
Grădinița nr. 2 „Mugurel”, Strășeni
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1