IBN
Close
Popa Cezar-Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
Mendeley profile

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Sisteme hibride actuale de producere a energiei electrice și termice
Pop Teodor , Pentiuc Radu Dumitru , Milici Dan-Laurenţiu , Popa Cezar-Dumitru , Ungureanu Constantin
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Solid state transformer for connecting consumers to the medium voltage network
Berzan Vladimir1 , Ermurachi Iurie1 , Pentiuc Radu Dumitru2 , Filote Constantin L.2 , Popa Cezar-Dumitru2
1 Institute of Power Engineering,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Electrical and Computer Engineering
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1582-7445 / ISSNe 1844-7600
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sistem energetic de prognoză pe termen scurt  pentru consumatori electrici eligibili
Pentiuc Radu Dumitru , Ungurean Ovidiu-Ciprian , Graur Adrian , Popa Cezar-Dumitru
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3