IBN
Close
Pentiuc Radu Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 1

Sisteme hibride actuale de producere a energiei electrice și termice
Pop Teodor , Pentiuc Radu Dumitru , Milici Dan-Laurenţiu , Popa Cezar-Dumitru , Ungureanu Constantin
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Solid state transformer for connecting consumers to the medium voltage network
Berzan Vladimir1 , Ermurachi Iurie1 , Pentiuc Radu Dumitru2 , Filote Constantin L.2 , Popa Cezar-Dumitru2
1 Institute of Power Engineering,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Electrical and Computer Engineering
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1582-7445 / ISSNe 1844-7600
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Electronics converters with high energy efficiency indices
Berzan Vladimir1 , Ermurachi Iurie1 , Andronati Nicolae1 , Moraru Larisa1 , Pentiuc Radu Dumitru2 , Filote Constantin L.2
1 Institute of Power Engineering,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Ukraine Conference on Electrical and Computer EngineeringIEEE UKRCON 2019
Ediția a 2-a. 2019. New Jersey, Statele Unite. ISBN 978-172813882-4.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The Qualification of Electricity Production in High Efficiency Cogeneration for the Access to the Support Scheme through Green Certificates
Atanasoae Pavel , Pentiuc Radu Dumitru
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(35) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sistem energetic de prognoză pe termen scurt  pentru consumatori electrici eligibili
Pentiuc Radu Dumitru , Ungurean Ovidiu-Ciprian , Graur Adrian , Popa Cezar-Dumitru
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5