IBN
Close
Grabovschi Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 4
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2024 - 1

  Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 9

  Biobancile ca instrument nou pentru revoluționarea cercetarii științifice: revista literaturii
Malcova Tatiana , Grabovschi Ion , Coreţchi Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Current affairs in the use of medical ozone. Biological effects. Mechanisms of action
Cernei Natalia1 , Şandru Serghei1 , Cobîletchi Serghei1 , Grabovschi Ion1 , Cîvîrjic Ivan1 , Baltaga Ruslan12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informational record of bio‑specimens within the biobank
Puia Raisa , Tampei Adrian , Buta Galina , Costru Tudor , Coreţchi Eugeniu , Romanciuc Grigore , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prediction of renal morphological changes (Samcrskidney) at 24 hours after trauma
Grabovschi Ion1 , Trofimov Cristina2 , Mogildea Victoria2 , Şandru Serghei1 , Baltaga Ruslan1 , Arnaut Oleg1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proteina C reactivă – un biomarker predictor al prognosticului nefavorabil a infecției COVID-19
Cernei Natalia12 , Grabovschi Ion1 , Baltaga Ruslan1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of depression and anxiety in pain perception
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Ganenco Andrei1 , Lozovanu Svetlana1 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Moldovanu Ion2 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Health and life quality assessment of patients included in the COVID-19 electronic register
Buta Galina , Cojocaru Stela , Puia Raisa , Galea-Abdușa Daniela , Babiev Alina , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Health and life quality assessment of patients included in the Covid-19 electronic register
Babiev Alina , Galea-Abdușa Daniela , Cojocaru Stela , Costru Tudor , Buta Galina , Puia Raisa , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informational evidence of the biospecimens within university Nicolae Testemitanu biobank
Grabovschi Ion , Puia Raisa , Buta Galina , Costru Tudor , Coreţchi Eugeniu , Romanciuc Grigore
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival predictictive model for polytrauma patients
Coțoban Irina , Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Indirect lung injury predictive model in experimental trauma
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe , Baltaga Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ozone Therapy Efficiency as Complementary Treatment for COVID-19 Intensive Care Unit Patients. Controlled Unicentric Clinical Study
Cernei Natalia1 , Grabovschi Ion2 , Arnaut Oleg2 , Şandru Serghei2 , Chesov Ion2 , Mogildea Victoria1 , Baltaga Ruslan2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

  Is ultrasound-guided regional anesthesia safer than landmark technique? One-hospital experience
Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg , Grosu Elena , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proteases and antiproteases new potential biomarkers/variables for polytrauma survival modeling? A pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Current Research
Nr. 8(12) / 2020 / ISSN 0975-833X
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Puterea predictivă a scorurilor traumatice RTS, ASCOT, NISS, ISS și TRISS la pacienții cu traumatism sever din Moldova. Date preliminare
Grabovschi Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suportul respirator la pacienţii COVID-19 în terapia intensivă: articol de sinteză narativă
Baltaga Ruslan1 , Cîvîrjic Ivan1 , Grabovschi Ion1 , Arnaut Oleg1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Şandru Serghei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival predictive model for severe trauma patients using proteases/antiproteases system components
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The cathepsin D as a potential biomarker for survival rate in polytrauma. pilot research
Arnaut Oleg12 , Şandru Serghei12 , Sauleal A.1 , Grabovschi Ion12 , Rojnoveanu Gheorghe12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trauma scoring systems
Arnaut Oleg , Croitoru Dan , Grabovschi Ion , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Traumatic scores validation for intensive care unit population from moldavian trauma center
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validation of new injury severity score in severe trauma patients from moldavian medical system. A retrospective research
Arnaut Oleg , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Cathepsin d plasmatic activity as biomarker for survive prediction in polytrauma: pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Baltaga Ruslan , Rojnoveanu Gheorghe , Saulea Aurel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(45) / 2019 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Control of interaction of millimeter waves with biological media
Ciobanu Nellu1 , Grabovschi Ion1 , Munteanu-Gubceac Natalia1 , Oloinic Tatiana2 , Tronciu Vasile2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova
AIP Conference Proceedings
Vol.2071. 2019. College Park, Maryland, Statele Unite. ISSN 0094243X.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi
Grabovschi Ion , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Аlbuminа са fасtоr dе рrоgnоstiс în еvоluţiа АRDS саuzаt dе роlitrаumаtism
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Control dynamics of biological systems under a influence of millimeter radiation
Ciobanu Nellu1 , Munteanu-Gubceac Natalia1 , Grabovschi Ion1 , Oloinic Tatiana2 , Tronciu Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 1 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Influenta radiatiei electromagnetice asupra proceselor biomoleculare
Ciobanu Nellu1 , Munteanu-Gubceac Natalia12 , Grabovschi Ion1 , Tronciu Vasile3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 33 of 33