IBN
Close
Nicolaescu Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Dezvoltarea sectorului agroalimentar prin prisma riscurilor și performanțelor
Nicolaescu Gheorghe1 , Cotoros Inga12 , Cociorva Svetlana1 , Midari Veronica1 , Nicolaescu Ana1 , Nicolaescu Ana Maria12 , Voinesco Cornelia1 , Procopenco Valeria1 , Novac Tatiana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul specialiștilor în domeniul agroalimentar la dezvoltarea entităților prin prisma riscurilor și performanțelor
Midari Veronica1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Godoroja Mariana1 , Mogîldea Olga1 , Cociorva Svetlana1 , Nicolaescu Ana1 , Novac Tatiana1 , Cotoros Inga12 , Voinesco Cornelia1 , Nicolaescu Ana Maria12 , Procopenco Valeria1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Era digitală şi viitorul profesiei contabile
Muntean (Slobodeanu) Neli , Nicolaescu Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova
Sula Irina1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Bratco Dumitru1 , Cebotari Valentina1 , Nicolaescu Ana2 , Godoroja Mariana2 , Procopenco Valeria2 , Mogîldea Olga2 , Mihov Dumitru2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Analiza direcţiilor de diminuare a riscului financiar la întreprinderile de procesare a strugurilor
Nicolaescu Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(45) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(46) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viticultura şi vinificaţia Moldovei – tradiţie multe-seculară
Gheţiu S.1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Nicolaescu Ana2 , Bratco Dumitru1 , Cebotari Valentina1 , Procopenco Valeria2 , Godoroja Mariana2 , Lungu Cornelia2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства
Николаеску Г. , Пештяну Анание , Николаеску А. , Годорожа Мариана , Прокопенко Валерия , Лунгу Корнелия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства
Николаеску Г. , Пештяну Анание , Николаеску А. , Годорожа Мариана , Прокопенко Валерия , Лунгу Корнелия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(45) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства
Николаеску Г. , Пештяну Анание , Николаеску А. , Годорожа Мариана , Прокопенко Валерия , Лунгу Корнелия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(46) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Analiza expresă a utilizarii potenţialului de producţie la întreprinderile de procesare a strugurilor
Nicolaescu Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the financial equilibrium in assessing the economic viability of the grape processing enterprises
Nicolaescu Ana
State Agrarian University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Analiza utilizării factorilor de producţie prin prisma criteriului de eficienţă
Nicolaescu Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor
Nicolaescu Gheorghe1 , Cebotari Valeriu2 , Bratco Dumitru2 , Nicolaescu Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Aprecierea potenţialului tehnologic şi economic a cultivării viţei de vie (în baza datelor raionului CĂLĂRAŞI)
Nicolaescu Gheorghe , Nicolaescu Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17