IBN
Close
Fedorciuk Olena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

Tradition of Beaded Decoration in the Ukrainian Folk Costume: Reconstruction of the Second Stage (Based on the Materials of Western Regions of Ukraine)
Fedorchuk Olena , Motyl Romana
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приватне колекцiонування та мистецькi практики з вiдтворення украïнського традицiйного одягу
Перевертнюк Ігор , Fedorciuk Olena
Национальная академия наук Украины
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приватне колекціонування та мистецькі практики з відтворення українського традиційного одягу
Перевертнюк Ігор , Fedorciuk Olena
Национальная академия наук Украины
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Ukrainian easter egg (Pysanka) in the ethnographic collection of František Řehoř
Pohunek Jan1 , Fedorchuk Olena2
1 National Museum in Prague,
2 Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

The hearth of folk artas a phenomenon ethnic artistic tradition
Fedorchuk Olena
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Очаг народного искусства как феномен этнической художественной традиции
Федорчук Oлена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Heritage and problems of private collections in Ukraine
Fedorchuk Olena
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследие и проблемы частных коллекций в Украине
Федорчук Oлена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа
Федорчук Oлена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Время как феномен этнической художественной традиции
Fedorchuk Olena
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Десакрализация свадебного венка невесты в этнической традиции Покутья
Федорчук Oлена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Два подхода к периодизации этнической художественной традиции
Федорчук Oлена
Национальная академия наук Украины
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о периодизации этнической художественной традиции
Федорчук Oлена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13