IBN
Close

100Publicaţii

838Descărcări

37016Vizualizări

Bulimaga Constantin
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 52. Publicaţii la conferinţe din RM - 44. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 15

Activitatea științifică și didactică a profesorului Petru Obuh
Begu Adam , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afluenții din dreapta fluviului nistru și impactul acestora asupra ecosistemului nistrului inferior
Bulimaga Constantin1 , Eroșencova Victoria2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the impact of Bălți and Florești urban ecosystems (Republic of Moldova) on the surface water quality of the Răut river basin in the middle sector
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul fertilității solurilor din ecosistemul urban Bălți
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica prevalenței generale a populației din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Bodrug Nicolae , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și cauzele mortalității generale a populației din regiunea de dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin , Bodrug Nicolae , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of general incidents of the population in the northern development region and its dependence on environmental quality
Bulimaga Constantin , Bodrug Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea întreprinderilor cu potențial major de poluare din ecosistemul urban Bălți
Bulimaga Constantin1 , Portarescu Anastasia2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul deșeurilor în regiunea de dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prinderea, supravieţuirea şi creşterea speciilor lemnoase pe halda de steril din cariera de calcar „Lafarge ciment”
Cuza Petru1 , Certan Corina2 , Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemelor urbane Bălți și Florești
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Grabco Nadejda1 , Certan Corina2 , Portarescu Anastasia2 , Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de poluare majoră a râului Bac și impactul acestora asupra ecosistemului Nistrului inferior
Bulimaga Constantin1 , Rusnac Arcadie2 , Eroșencova Victoria3 , Ganja Elena1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 S.A. „Apă-Canal Chişinău”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антропогенная нагрузка на малые притоки нижнего Днестра
Ерошенкова Виктория1 , Бульмага Константин2 , Залецки Г.3 , Попова Е.3
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Экологии и Географии,
3 Centrul de Igienă şi Epidemiologie al ACSR CS
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina
Certan Corina , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de acumulare a nutrienților în regosolurile de pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge ciment” (Moldova) SA
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the above-ground vegetal mass of the grass layer in the Balti urban ecosystem, Ghindești, Mărculești suburban ecosystems (Floresti district)
Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia , Certan Corina
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de poluare a râului Răut și a afluenților acestuia în riaioanele Telenești (Sărătenii Vechi; Țânțăreni) și Orhei prin metoda biotestării
Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.
Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 100