IBN
Close
Stoian Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 8

A review of complications and their treatments in facial aesthetic surgery
Zabutnaia Maria1 , Iordăchescu Rodica2 , Stoian Alina1 , Cebotari Dana1 , Verega Grigore1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation features of bone allografts with the perspective of their reinclusion in the host organism
Balan Elisa , Nacu Viorel , Verega Grigore , Stoian Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dupuytren's disease – treatment particularities
Fortuna Elvira , Stoian Alina , Mihaluţa Viorica , Buzu Dumitru , Verega Grigore
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vivo experimental study of the arterial supply of the rabbit posterior limb
Pavlovschi Elena , Stoian Alina , Verega Grigore , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles of decellularization for composite vascularized bone graft
Stoian Alina1 , Pavlovschi Elena1 , Nacu Viorel1 , Sanja Sladic2 , Birgit Andree2 , Hilfiker Andres2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Leibniz Research Laboratories for Biotechnology and Artificial Organs (LEBAO), Department of Cardiothoracic, Transplantation and Vascular Surgery, Hannover Medical School
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surgery protocol of vascularized bone allotranslant. The next stage of in vivo experimental study
Pavlovschi Elena , Verega Grigore , Stoian Alina , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The aplication of medial plantar flap
Cebotari Dana1 , Iordăchescu Rodica2 , Stoian Alina1 , Fortuna Elvira1 , Verega Grigore1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of amniotic membrane in wounds of the lower limbs at diabetic patients, literary review
Mihaluţa Viorica , Stoian Alina , Ignatov Olga , Procopciuc Vitalie , Verega Grigore , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 12 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 19

Amniotic membrane in the treatment of defects in diabetic patients
Mihaluţa Viorica , Stoian Alina , Feghiu Leonid , Fortuna Elvira
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artrodeza genunchiului cu lambou compozit fibular. Raport de caz clinic
Pavlovschi Elena , Stoian Alina , Iordăchescu Rodica , Mihaluţa Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breast reconstruction on irradiated territory using tissue expander technique and Latissimus Dorsi flap: a case report
Gologan Paulina , Stoian Alina , Iordăchescu Rodica , Zabutnaia Maria , Cebotari Dana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decelularizarea combinată a allogrefei osoase vascularizate. etapă de studiu experimental in vivo
Pavlovschi Elena , Stoian Alina , Malcova Tatiana , Iordăchescu Rodica , Verega Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fasciotomia percutană în contractura Dupuytren. Caz clinic
Fortuna Elvira , Stoian Alina , Mihaluţa Viorica , Cebotari Dana , Popa Daniela , Verega Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța estetică a mâinii operate
Cebotari Dana1 , Iordăchescu Rodica2 , Stoian Alina1 , Fortuna Elvira1 , Zabutnaia Maria1 , Verega Grigore1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamboul corticoperiosteocutanat în tratamentul pseudartrozelor septice de tibie. Caz clinic
Iordăchescu Rodica1 , Stoian Alina1 , Gornea Tatiana2 , Ivanov Vladimir2 , Verega Grigore1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamboul fibular în reconstrucția defectului osos mandibular. Caz clinic
Stoian Alina , Mihaluţa Viorica , Gheţiu Alexandru , Calistru Anatol , Sîrbu Dumitru , Verega Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lambourile locoregionale în tratamentul defectelor gambei și gleznei parvenite după exereze oncologice
Popa Daniela , Iordăchescu Rodica , Stoian Alina , Mihaluţa Viorica , Fortuna Elvira , Verega Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latissimus Dorsi flap in reconstruction of the soft-tissue defects of the trunk
Zabutnaia Maria , Iordăchescu Rodica , Stoian Alina , Cebotari Dana , Voicu Paulina , Fortuna Elvira
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds
Malcova Tatiana , Globa Lilian , Vascan Alexei , Ţugui Elena , Stoian Alina , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membrana amniotică: sursă de tratament al defectelor cutanate la pacienții diabetici
Mihaluţa Viorica , Procopciuc Vitalie , Ignatov Olga , Stoian Alina , Verega Grigore , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40