IBN
Close
Grigorova Darina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
ResearcherID

XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3

2024 - 1

  Российско-украинские споры о советском наследии после1991года. Болгарский дипломатический взгляд
Григорова Дарина
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(19) / 2024 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  The russian nation between the soviet past and the eurasian future: seeking post-soviet identity
Grigorova Darina
Sofia University St. Kliment Ohridski
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Евразийская (имперская) демократия постсоветской России
Григорова Дарина
Universitatea din Sofia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3