IBN
Close

67Publicaţii

181Descărcări

16722Vizualizări

Cioban Mitrofan Mihail
Cuvinte-cheie (176): invariant distance (5), Hamming distance (4), free monoid (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Referitor la congruența și construirea poligoanelor
Cioban Mitrofan, Popovici-Bujor Violeta
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aspecte cu privire la studierea logicii în învățământul superior
Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Completeness type properties, products, and group remainders
Arhangeliski Alexandr1, Choban Mitrofan2
1 Moscow State Pedagogical University,
2 Moldova Tiraspol State University
Topology and its Applications
Nr. 263 / 2019 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convex families of sets on topological spaces
Choban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On metrizable families of subspaces of locally convex spaces via selections
Choban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la metoda algebrică de construcții geometrice
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 17

Around the Poincaré center-focus problem
Choban Mitrofan
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale abordării conceptelor teoriei probabilităților în învățământul preuniversitar
Cioban Mitrofan, Sali Larisa, Grigoreț Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Cioban Mitrofan, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distances on Free Semigroups and Their Applications
Choban Mitrofan1, Budanaev Ivan2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distances on Free Semigroups and Their Applications
Choban Mitrofan1, Budanaev Ivan2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency and Penalty Factors on Monoids of Strings
Choban Mitrofan1, Budanaev Ivan12
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepler și problema a n corpuri
Cioban Mitrofan1, Cebotaru Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă de construire a seminelului liber
Cioban Mitrofan, Marian Zina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On solutions of functional equations with linear translations
Choban Mitrofan, Sali Larisa
Moldova Tiraspol State University
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1223-6934
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ilie Lupu – la 80 de ani de viață și 50 de ani de activitate științifică
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Mihail Popa – a 70-a aniversare
Cioban Mitrofan, Cozma Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajkov remainder and other group-remainders of a topological group
Arhangeliski Alexandr1, Choban Mitrofan2
1 Lomonosov Moscow State University,
2 Moldova Tiraspol State University
Topology and its Applications
Nr. 241 / 2018 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 4 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scattered and Digital Topologies in Image Processing
Choban Mitrofan1, Budanaev Ivan2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings
Choban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 67